Nieuwsbericht
07 mei

Van tekorten naar een positief saldo

RSS

Het college van burgemeester en wethouders voorziet de komende jaren eerst financiële tekorten, gevolgd door een structureel overschot op de begroting. Dit blijkt uit de financiële documenten; de voorjaarsnota en de perspectiefnota . Door extra uitgaven aan zorg, jeugdzorg en Wedeka worden tekorten verwacht tot 2020. Dit lopende jaar (2018) sluit de begroting naar verwachting met een tekort van 1,4 miljoen. Door afgewogen financiële besluiten te nemen en te blijven investeren in belangrijke maatschappelijke vraagstukken of ontwikkelingen, zal naar verwachting de begroting 2021 weer positief zijn.

Het nieuwe kabinet heeft enkele besluiten genomen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Dit lijkt gunstig uit te pakken met meerjarige positieve saldi, oplopend tot 2 miljoen in 2022. De omvang van deze bijdrage vanuit het Rijk is echter nog niet zeker, ook is het nog niet helder welke verplichtingen er aan verbonden worden.

De voorjaarsnota 2018 en perspectiefnota 2019 – 2022 worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 juni 2018 (aanvang 14.00 uur). Op dat moment vinden ook de Algemene Beschouwingen plaats.

Gepubliceerd op: 07 mei 2018

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal