Nieuwsbericht
06 mrt

Watertoren Stadskanaal krijgt nieuwe bestemming

RSS

Het college is akkoord gegaan met de verkoop van de watertoren aan twee initiatiefnemers. Wethouder Gelling: “Begin 2017 legden deze twee initiatiefnemers een plan neer voor restauratie en herbestemming van de watertoren. Dat plan bestaat uit het realiseren van een logiesfunctie bovenin de toren, een bedrijfswoning met kantoor in het midden en onderin een kleinschalige horecafunctie met bezoekerscentrum. De gemeente is positief over het plan: de nieuwe invulling biedt met de recreatieve invulling een meerwaarde voor Stadskanaal. Bovendien blijft de watertoren behouden als rijksmonument en beeldbepalend object.” De gemeente heeft besloten de watertoren aan de initiatiefnemers te verkopen en is bereid planologische medewerking te verlenen aan het plan. Hiermee blijft een stukje cultureel erfgoed behouden.

De nieuwe functies vormen een passende nieuwe invulling voor de watertoren. Met de logiesfunctie en het bezoekerscentrum blijft de watertoren toegankelijk voor publiek. De initiatiefnemers stellen zich open voor samenwerking met het Streek Historisch Centrum. Ook blijft het beklimmen van de toren na de restauratie en bouwwerkzaamheden mogelijk. De functies kunnen worden gerealiseerd zonder het monumentale karakter van de watertoren aan te tasten.

Het perceel waarop de watertoren staat heeft een maatschappelijke bestemming. De voorgestelde functies (woning, kantoor, horeca) zijn in strijd met het bestemmingsplan. Ze vormen echter een goede herbestemming van de watertoren en zijn passend in de omgeving. De gemeente werkt daarom mee aan de benodigde planologische procedure.

Gepubliceerd op: 06 maart 2018

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal