Nieuwsbericht
10 okt

Start steunpunt vroeghulp bij scheiding

RSS

Op dinsdag 10 oktober gaat in het gemeentehuis van Stadskanaal het ‘steunpunt vroeghulp bij scheiding’ van start. Stichting Welstad, GGZ-organisatie Inter-Psy uit Stadskanaal en het gemeentelijke Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) hebben het afgelopen jaar een lokale aanpak ontwikkeld om de nadelige effecten van scheidingen op met name kinderen te verminderen. De aanpak is in mei 2017 vastgelegd in het actieplan ‘preventie en aanpak problematiek rondom echtscheidingen’ . Het steunpunt is hier een onderdeel van.

Een belangrijke doelstelling uit het actieplan is de toegang tot hulp en ondersteuning te vergemakkelijken en te verbeteren. Zowel voor kinderen, ouders en familie, als ook voor betrokken professionals zoals leerkrachten, huisartsen en praktijkondersteuners. Daarom start vanaf dit najaar het ‘steunpunt vroeghulp bij scheiding’, waarmee een duidelijk en eenduidig punt is gecreëerd waar iedereen terecht kan met vragen en hulp over (v)echt)scheidingen. Het steunpunt is ondergebracht bij Stichting Welstad en te bereiken via (0599) 635 999. Het is geïntegreerd in de bestaande dienstverlening.

Naast het opzetten van het speciale steunpunt zijn er vanuit het actieplan meer stappen ondernomen. Zo zijn professionals van Welstad en het CJGV getraind, zijn er speciale brochures gemaakt voor ouders en professionals, heeft de gemeente aanvullende hulpverlening ingekocht in de vorm van zogenaamde KIES-trajecten voor kinderen (Kind In Echtscheiding Situaties) en zijn er aanvullende uren jeugdverpleegkundige hulp ingekocht bij de GGD.

De gemeente Stadskanaal heeft net als de andere noordelijke gemeenten vorig najaar de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ ondertekend. Gemeenten verklaren hiermee in 2017 en 2018 actief uitvoering te geven aan de tien speerpunten uit deze verklaring. De speerpunten gaan allen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Met het ‘steunpunt vroeghulp bij scheiding’ en alle andere maatregelen rondom de aanpak van scheidingen wil Stadskanaal bijdragen aan de intentieverklaring.

Vanuit het CJGV is bekend dat bij aanvragen voor jeugdhulpvoorzieningen geregeld ook de gevolgen van problematische scheidingen een rol spelen. Ook vanuit het onderwijs, GGZ-instellingen, Stichting Welstad, advocatenkantoren en VeiligThuis Groningen (meldpunt kindermishandeling) kwamen steeds vaker signalen dat scheidingsproblematiek in toenemende mate het opgroeien en soms ook de veiligheid van kinderen beïnvloedt.

Op 10 oktober om 16:00 uur vindt er een officieel startmoment plaats van steunpunt. Wethouder Johan Hamster, die onder andere jeugdhulp en onderwijs in zijn portefeuille heeft, zal het startsein geven. Er is ook (kort) aandacht voor de andere maatregelen uit het actieplan.

Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal