Nieuwsbericht
02 okt

Inleveren van asbestplaten voortaan gratis

RSS

Inwoners van de gemeente mogen vanaf nu 35 m2 asbestplaten gratis inleveren bij het gemeentelijk afvalbrengstation aan de Industriestraat in Stadskanaal. Het college heeft ingestemd met deze maatregel.

Tot nu toe mochten inwoners maximaal vijf platen gratis brengen, als ze dubbel waren verpakt in plastic. Bij meer dan vijf platen werden ze doorverwezen naar een particuliere inzamelaar of verwerker, waardoor de gemeente het zicht op het verantwoord afvoeren kwijt was. De gemeente wil voorkomen dat asbest als milieugevaarlijke stof illegaal wordt gestort.

Het gemeentebestuur raamt de jaarlijkse kosten voor de afvoer en verwerking van de gratis aangeleverde asbestplaten op € 8640,- en dekt dit uit de post Afval. Het college verwacht hiermee een duidelijke regeling te treffen voor de inwoners.

Het gaat niet alleen om de afgifte van asbestplaten, maar ook om het doen van een melding. Dit kunnen inwoners doen via het Omgevingsloket Online (OLO). Op grond van het Bouwbesluit mogen eigenaren zelf tot een maximum van asbesthoudende materialen van bouwwerken, zoals huizen en schuren, afvoeren. Door de nieuwe regeling verwacht het college dat het risico op het illegaal storten van asbest afneemt.

Gepubliceerd op: 02 oktober 2017

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal