Nieuwsbericht
22 mei

Pilot Work Out in Musselkanaal: grotere kans op regulier werk

RSS

Nog meer inwoners van Musselkanaal worden betrokken bij hun woon- en leefomgeving. Er komt een groter en meer gevarieerd aanbod aan werkzaamheden in trajecten voor uitkeringsgerechtigden, zodat hun kans toeneemt op toeleiding naar de arbeidsmarkt. En de deelnemers krijgen een breder sociaal netwerk in de buurt.

Dat zijn de beoogde effecten van de pilot Work Out, die het college wil starten in Musselkanaal. Het maakt onderdeel uit van de integrale gebiedsontwikkeling van Musselkanaal. Deze heeft als ambitie om in tien jaar tijd met diverse partners heel Musselkanaal te versterken. Dit gebeurt door bewoners te ondersteunen bij de organisatie van activiteiten, participatie en beheer van voorzieningen en openbare ruimten.

Op grond van ervaringen met andere Work Out-trajecten, verwacht het college dat 20% van de deelnemers door kan stromen naar een reguliere baan, of naar een vervolgtraject ter voorbereiding op een reguliere baan. Work Out richt zich op een doelgroep met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om een type werkzaamheden waarbij geen verdringing op de arbeidsmarkt optreedt.

Musselkanaal kent al een succesvol Work Out-traject waarbij uitkeringsgerechtigden en vergunninghouders, die nog in het AZC wonen, worden ingezet voor het onderhoud van groen. De pilot die nu start verbreedt het activiteitenaanbod voor uitkeringsgerechtigden. Daarmee draagt Work Out maximaal bij aan de sociale samenhang in het dorp en de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving.

Het betekent dat de werkzaamheden ‘verder gaan’ dan het beheer en onderhoud van openbare ruimten. Daarom wordt verbinding gezocht met werkgevers, die mogelijk vacatures of werkervaringsplaatsen beschikbaar hebben. Ook middenstanders, verenigingen en Dorpsbelangen worden betrokken bij de twee jaar durende pilot.

Gepubliceerd op: 22 mei 2017

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal