Nieuwsbericht
11 dec

Opleidingskosten palliatieve vrijwilligers bekostigd uit legaat mevrouw Kremer

RSS

Dankzij een legaat kunnen de opleidingskosten van palliatieve zorgvrijwilligers van het Hospice Veen en Wolden en het Steunpunt Mantelzorg & Vrijwillige Thuiszorg worden bekostigd.

Het Hospice ontvangt € 11.481 en het Steunpunt € 3280. Het legaat van in totaal € 14.761 is afkomstig van mevrouw Kremer, die destijds woonde in de voormalige gemeente Onstwedde, die dit bij testament op 2 april 1960 beschikbaar heeft gesteld.

Destijds waren mevrouw Kremer en haar echtgenoot ziekelijk: zij had reumatische aandoeningen en haar man was suikerpatiënt. Ze hebben in hun leven dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Mede dankzij deze inzet kon mevrouw Kremer nog ruim zes jaar zelfstandig blijven wonen, nadat haar man in 1968 was overleden. Zijzelf overleed in 1981. Als dank voor de goede immateriële diensten die zij ontving van de toenmalige gemeentelijke sociale dienst, heeft ze de gemeentelijke organisatie als erfgenaam benoemd.

Het Hospice of bijna-thuis-huis is bedoeld voor mensen die terminaal ziek zijn en die niet thuis kunnen of willen overlijden. Het Hospice richt zich op inwoners uit de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Het is pas geopend, in het verbouwde pand achter het Refaja ziekenhuis en is genoemd naar de initiatiefneemster (Tineke Breider). Het Hospice draait voornamelijk op de inzet van zo’n 70 vrijwilligers.

In de regio is al langere tijd de Terminale en Palliatieve Vrijwillige Thuishulp (VPTZ) werkzaam. Dit gebeurt wanneer een mantelzorger en de verzorgde juist wel graag samen thuis willen blijven in de laatste levensfase. Een groep van zo’n 20 VPTZ-vrijwilligers is aangehaakt bij het Steunpunt Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg van de Stichting Welstad en wordt bekostigd door het ministerie van VWS.

Het college is van mening dat inwoners van de gemeente én hun mantelzorgers baat hebben bij goed opgeleide palliatieve vrijwilligers. Die kunnen zich immers richten op tijd, aandacht en ondersteuning aan zowel de stervende cliënt als de mantelzorgers. Deze inzet vraagt veel van de vrijwilligers, vandaar dat scholing van groot belang is. Dankzij het legaat van mevrouw Kremer kan hierin worden voorzien.

Gepubliceerd op: 11 december 2017

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal