Nieuwsbericht
01 sep

Stadskanaal aangewezen als pilotproject omgevingsplan

RSS

Als eerste gemeente in de provincie Groningen werkt Stadskanaal aan een omgevingsplan. Dit gebeurt in de vorm van een pilot, waarvoor het Rijk de gemeente heeft aangewezen. In het omgevingsplan worden bestemmingsplannen en afzonderlijke beleidsdocumenten gebundeld tot één plan. De gemeente loopt met de pilot vooruit op de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt.

Inwoners en ondernemers kunnen straks op perceelniveau alle benodigde informatie vinden. Bijvoorbeeld bouwregels, gebruiksregels, recreatiebeleid, welstand, milieuregels en archeologie. Nu gebruikt de gemeente voor al deze zaken nog aparte toetsingskaders. Met het omgevingsplan komt deze informatie in één muisklik beschikbaar, voor zowel de woonkernen als het landelijk gebied.

Het omgevingsplan zorgt ervoor dat de gemeente op een duurzame manier met haar ruimte om kan gaan. Er wordt op een nieuwe manier ingespeeld op de bevolkingskrimp en afname van detailhandel. De uitgangspunten uit de Woonvisie en de Centrumvisie Stadskanaal worden bijvoorbeeld verwerkt in het omgevingsplan. Daarnaast zorgt het omgevingsplan voor deregulering en wordt het ‘ja, tenzij…’ principe gehanteerd. Er is daardoor meer ruimte voor ontwikkelingen, meer flexibiliteit en minder regels.

Gepubliceerd op: 01 september 2016

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal