Nieuwsbericht
10 okt

Gemeente Stadskanaal steunt plan voor voormalig schoolgebouw in Alteveer

RSS

De gemeente Stadskanaal stelt € 5000 beschikbaar aan de Stichting Ruilwinkel Alteveer. De stichting gebruikt het bedrag voor het opzetten van een ruilwinkel, een eetlokaal en een tuin in en rondom de voormalige openbare basisschool ’t Zonnedal.

Het schoolgebouw staat sinds ruim een jaar leeg. Tijdens een bezoek aan Alteveer vorig jaar heeft het college inwoners gevraagd na te denken over een invulling van het gebouw. Een aantal inwoners en de beheerder van de Drijscheer hebben de handen ineengeslagen en zijn nu met een plan gekomen.

Het plan bestaat eruit dat inwoners in de ruilwinkel huisraad, kleding en boeken maar ook diensten kunnen inbrengen. Bovendien moet de ruilwinkel een ontmoetingsplek worden. In het eetlokaal kunnen inwoners met elkaar eten, maar gaan ook activiteiten voor de jeugd plaatsvinden. Voor organisaties als Welstad, Buurtzorg en De Zijlen komt een spreekruimte in het voormalige schoolgebouw.

Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Het verzoek past bovendien binnen de afspraken over wijkgericht werken in het bestuursakkoord, om te komen tot vitale wijken en dorpen waar bewoners zich inzetten voor elkaar en hun leefomgeving.

De gemeente stelt het gebouw voor twee jaar om niet beschikbaar. De intentie is dat de gemeente het gebouw na deze twee jaar overdraagt aan de stichting. De exploitatie komt dan voor rekening van de stichting onder nader overeen te komen condities.

Gepubliceerd op: 10 oktober 2016

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal