Nieuwsbericht
21 nov

Provincie stelt twee miljoen beschikbaar voor Musselkanaal

RSS

Voor de gebiedsontwikkeling van Musselkanaal ontvangt de gemeente Stadskanaal van de provincie Groningen een subsidie van twee miljoen euro. De provincie Groningen keert provinciebreed in totaal 8,4 miljoen euro uit voor projecten die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid.

De provincie waardeert dat de plannen voor Musselkanaal door de gemeente in samenspraak met andere partijen zijn ontwikkeld: Dorpsbelangen Musselkanaal, de ondernemersvereniging en woningcorporatie Lefier. De plannen voorzien in het versterken van het cultuurhistorisch waardevolle lint. Dit door verouderde, verpauperde bebouwing aan het kanaal te slopen en te vervangen door woningbouw.

Deze nieuwbouw betreft (sociale) woningbouw. Daarmee neemt de woningvoorraad niet toe, omdat elders in Musselkanaal – in de Florawijk – sociale huurwoningen verdwijnen. Woningcorporatie Lefier investeert fors in Musselkanaal en houdt daarbij goed in het oog dat er voor lagere inkomensgroepen kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn.

De sloop van verouderde panden aan het lint onttrekt vierkante meters winkelvloeroppervlakte aan de voorraad. Dit moet leiden tot een compacter centrum en daarmee tot meer toekomstbestendige winkelvoorzieningen.

Bovenop de 2 miljoen euro van de provincie brengt de gemeente Stadskanaal 750.000 euro in voor de gebiedsontwikkeling van Musselkanaal.

Gepubliceerd op: 21 november 2016

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal