Nieuwsbericht
07 jul

‘Westerwolde uitsluiten van schaliegaswinning’

RSS
Gas

“Proefboringen naar schaliegas passen niet binnen de natuurontwikkeling door de aanleg van de ecologische hoofdstructuur in Westerwolde. Vanwege de grote landschappelijke waarde moet Westerwolde worden uitgesloten van schaliegaswinning”. Dat staat in de zienswijze, die het college van Stadskanaal heeft ingediend bij het Rijk.

Voor 9 juli moest de gemeente reageren op de conceptnotitie waarmee de zogeheten Structuurvisie van het Rijk wordt voorbereid. B&W hebben dit nu tijdig gedaan, na afstemming met de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde. Ook de raad is er over geïnformeerd.

In de zienswijze van het Stadskanaalster gemeentebestuur staat dat geen enkel risico toelaatbaar is ten aanzien van het in Westerwolde aanwezige waterwingebied en rondwaterbeschermingsgebied.

Verder wijst het college van Stadskanaal er op dat aan de grens met Drenthe plannen bestaan voor grootschalige parken voor windturbines. ,,Indien Westerwolde ook nog eens wordt belast met industriële schaliegaswinning, wordt het leefklimaat in onze gemeente door beide ontwikkelingen ernstig verstoord”, laat het college weten in de zienswijze.

Gepubliceerd op: 07 juli 2014

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal