Nieuwsbericht
20 jan

College wil accommodaties efficiënter benutten

RSS

Het college heeft bureau ICS onderzoek laten doen naar alle bij de gemeente in bezit zijnde accommodaties en een accommodatieplan laten maken. Daarbij was de intentie een reductie in onderhouds-, exploitatie- en vernieuwingslasten te bereiken, zonder dat het ten koste gaat van de maatschappelijke activiteiten die de gemeente tot haar kerntaak rekent.

De achtergrond van dit onderzoek is meerledig. De gemeente wordt geconfronteerd met een omvangrijke vernieuwings- en onderhoudsopgave, demografische krimp en leegstand in panden. Dit gegeven creëert de noodzaak kritisch te kijken naar een efficiëntere invulling van accommodaties. Daarnaast heeft de raad het ombuigingsplan 2014-2017 vastgesteld met een taakstelling van € 100.000,- op de exploitatie van gebouwen.

Tijdens de raadscommissie van 3 februari 2014 wordt het rapport gepresenteerd. De raad zal worden gevraagd te reageren op de bevindingen en de denkrichting van ICS te onderschrijven. Daarna zal het college het gesprek aangaan met gebruikers van accommodaties. Dat moet vervolgens resulteren in concrete maatregelen.

Gepubliceerd op: 20 januari 2014

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal