Informatie

Paginalijst

01sep Stadskanaal aangewezen als pilotproject omgevingsplan
Als eerste gemeente in de provincie Groningen werkt Stadskanaal aan een omgevingsplan. Dit gebeurt in de vorm van een pilot, waarvoor het Rijk de gemeente heeft aangewezen. In het omgevingsplan worden bestemmingsplannen en afzonderlijke beleidsdocume

29aug Praat mee over mogelijke herindeling Pekela, Stadskanaal en Veendam!
Pekela, Stadskanaal en Veendam gaan een spannende tijd tegemoet. Binnen een half jaar gaan de gemeenteraden een besluit nemen over een mogelijke herindeling.

05jul Constructieve eerste bijeenkomst raadsleden bij start onderzoek
Raadsleden van Pekela, Stadskanaal en Veendam hebben op maandag 4 juli 2016 gezamenlijk een start gemaakt met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling.

04jul Wijziging verkeersituatie op de Marktstraat in Musselkanaal
De gemeente stelt een parkeerverbod in aan de winkelzijde op de Marktstraat in Musselkanaal.

27jun Positief resultaat voor Stadskanaal
Stadskanaal heeft een positief resultaat op de Jaarrekening 2015: deze sluit met een voordelig saldo van € 3,1 miljoen.

20jun Forse investeringen in winkelcentrum Stadskanaal en kern Musselkanaal
Het college wil fors investeren in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als de gebiedsontwikkeling voor de kern Musselkanaal. Het college vraagt de raad in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 4,2 miljoen voor de aanpak van het winkelcentrum

13jun Financiële tegemoetkoming voor ouders van schoolgaande kinderen
De gemeente stelt vanaf het nieuwe schooljaar een Kindpakket beschikbaar voor ouders met weinig inkomen.

04mei Stadskanaal bezuinigt én investeert
Het college heeft de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019 vastgesteld. In dat laatste document worden voorstellen gedaan voor ombuigingen, oplopend tot jaarlijks € 1 miljoen vanaf 2019.

25apr Burgemeester reikt Koninklijke Onderscheidingen uit
Op dinsdag 26 april heeft burgemeester Galama vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

25apr Goede resultaten bij scheiden plastic en drankenkartons
Inwoners van de gemeente Stadskanaal scheiden 85% van het plastic verpakkingsafval en drankenkartons op de juiste manier.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal