Nieuwsbericht
09 feb

Nascholing beroepschauffeurs

RSS

De regelgeving voor beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 wijzigt.

Beroepschauffeurs moeten elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om het C en/of D-rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955, zijn tot op heden vrijgesteld van deze nascholingsplicht. Het bewijs van vakbekwaamheid (de zogeheten code 95) wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht sinds 10 september 2008 (D rijbewijs) en 10 september 2009 (C rijbewijs).

Geen vrijstelling code 95

Per 1 juni 2015 wordt de regelgeving gewijzigd omdat deze vrijstelling strijdig is gebleken met de Europese richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders. Dit betekent dat de groep beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vanaf dat moment niet langer is vrijgesteld van de nascholing en dat de code 95 niet langer automatisch op het rijbewijs wordt vermeld.

Vervang voor 1 juni 2015 uw rijbewijs

Tot 1 juni 2015 bestaat er voor deze groep chauffeurs nog de mogelijkheid om code 95 op het rijbewijs te verkrijgen via vroegtijdige verlenging of het vervangen van het rijbewijs. Voor meer informatie kunt u bij de gemeente, de RDW of het CBR terecht.

Gepubliceerd op: 09 februari 2015

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal