Nieuwsbericht
14 mrt

Wmo cliëntervaringsonderzoek 2017

RSS

De gemeente wil graag weten wat de inwoners, die ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen, daar van vinden. Zo kunnen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften. Ieder jaar vindt er daarom een cliëntervaringsonderzoek plaats. Binnenkort start het onderzoek over de ervaringen van 2017.

Waarover gaat het onderzoek?

De gemeente vraagt Wmo cliënten naar hun ervaringen met de Wmo. Hoe is er met de hulpvraag omgegaan? Hoe wordt de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening beoordeeld? Welk effect heeft de Wmo ondersteuning op uw dagelijks leven?

Hoe kunt u deelnemen?

Binnenkort worden ruim 900 Wmo cliënten geselecteerd door middel van een steekproef. Deze cliënten ontvangen een uitnodiging en een vragenlijst. Het invullen van de lijst kost ongeveer 15 minuten. Via een antwoordenvelop kan de ingevulde vragenlijst worden teruggestuurd. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. Daarvoor is een inlogcode in de brief opgenomen. Het is mogelijk om iemand te vragen om te helpen met het invullen. Dat kan een familielid zijn, een buurvrouw/man, een kennis of vriend.

Anoniem en vrijwillig

Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. Alle informatie wordt zodanig verwerkt dat dit niet kan worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De uitkomsten van het onderzoek

De gemeente zal de uitkomsten in juli publiceren op deze website en in de Kanaalstreek.

Gepubliceerd op: 14 maart 2018

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal