Nieuwsbericht
26 feb

Duurzaamheidsleningen populair; extra budget beschikbaar

RSS

Het College van Burgemeester en Wethouders vraagt de gemeenteraad extra krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Het extra krediet bedraagt € 300.000,--. Wethouder Bessembinders: ”Het huidige budget was niet toereikend voor de hoeveelheid aanvragen die momenteel binnenkomen. Met het extra krediet is dat wel weer mogelijk.” Om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening kunnen eigenaren van particuliere woningen een aanvraag doen. Indien er al eerder een aanvraag is gedaan die door de uitputting niet in behandeling is genomen, kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Op de website van de gemeente en op het energieloket staat alle informatie.

Bessembinders: “Met een duurzaamheidslening kunnen eigenaren van particuliere woningen tegen een lagere rente dan de marktrente een lening afsluiten voor het nemen van energiebesparende maatregelen in de woning. De energiebesparende maatregelen zijn voor woningeigenaren interessant. Het levert een lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat op. Ook dragen de maatregelen bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente.” In 2012 is begonnen met het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Het bedrag dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft gesteld bedraagt tot nu toe € 600.000,-- Sinds de invoering van de regeling zijn er 105 leningen verstrekt met een gemiddelde leensom van circa € 7.500,--. De gemiddelde lening duur is 10 jaar. De duurzaamheidslening is een succes. Inmiddels is er totaal voor € 785.000,-- uitgeleend. Dit bedrag is hoger dan het budget van € 600.000,--, omdat de afgeloste bedragen opnieuw worden uitgeleend.

De effecten van energiebesparing zijn aantrekkelijk voor de bewoners en de regeling past uitstekend in het Beleidsplan Duurzame energie en Energiebesparing 2018 – 2022.

Gepubliceerd op: 26 februari 2018

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal