Nieuwsbericht
26 feb

College akkoord met visie “Stadskanaal op zon”

RSS

Het college is akkoord met de visie “Stadskanaal op zon”. Wethouders Bessembinders: “Vanuit onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn is er alle reden om in onze gemeente ruimte te bieden voor de realisatie van zonneparken. Niet voor niets is ons motto: Stadskanaal werkt duurzaam”. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende landschappelijke zones en de inpassing van een zonnepark daarin. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat dat er draagvlak moet zijn voor een zonnepark en dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds”. Op 26 maart buigt de raad zich over de visie.

“De visie ‘Stadskanaal op zon’ is in een tweetal sessies in juni en december met inwoners en alle andere belanghebbenden tot stand gekomen”, aldus Jan Bessembinders. “In de basis geeft de gemeente volop ruimte aan zonne-energie. Daarbij maakt de gemeente verschil in landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Bij de maatschappelijke inpassing is draagvlak onder omwonenden het sleutelwoord. Landschappelijk gezien onderscheid de gemeenten drie gebieden. Bessembinders: “Westerwolde, een kwetsbaar gebied. Hier zijn alleen kleinschalige initiatieven mogelijk, zoals voor eigen gebruik. Dan is er het veenkoloniale gebied: voor een groot volume zonnepark. Tenslotte zijn er de industrieterreinen: daar mag sowieso een zonnepark.” Inmiddels zijn er een tweetal zonneparken in ontwikkeling op het bedrijvenpark Stadskanaal en Mercurius Business Park. Er zijn diverse partijen die interesse hebben om een locatie te ontwikkelen.

Leefbaarheid en duurzaamheid

Om draagvlak te krijgen voor het beleid om binnen de gemeente op deze schaal ruimte te bieden aan zonneparken is het essentieel dat zonneparken bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds. Het gebiedsfonds heeft als doel gebiedsversterkende maatregelen uit te voeren, die onder meer kunnen bestaan uit het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Gepubliceerd op: 26 februari 2018

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal