Nieuwsbericht
08 sep

Gezocht: enthousiast lid voor de Participatieraad

RSS

De Participatieraad van de gemeente Stadskanaal is op zoek naar een nieuw lid. De Participatieraad bestaat sinds vier jaar. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De termijn van vier jaar loopt voor een lid per 1 oktober2017 af. Hierdoor komt er een vacature beschikbaar.

De Participatieraad wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen en geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college. De Participatieraad houdt zich bezig met vraagstukken binnen het Sociaal Domein, hieronder vallen de Participatiewet (met beleidsterreinen als o.a. re-integratiebeleid, arbeidsmarktbeleid, schuldhulpverlening en minimabeleid), de Wet op de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder ook het ouderenbeleid valt.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken

  • heeft affiniteit en/of persoonlijke ervaringen met de taakvelden in het sociaal domein;
  • is woonachtig in de gemeente Stadskanaal;
  • heeft inzicht in of belangstelling voor gemeentelijke beleidsvorming;
  • staat open voor deskundigheidsbevordering;
  • moet goed kunnen samenwerken;
  • is in staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden;
  • heeft goede communicatieve vaardigheden.

Specifieke eisen

Gezien de samenstelling van de huidige Participatieraad, zien wij in verband met de taakverdeling binnen de raad, graag een kandidaat die in ieder geval affiniteit en/of persoonlijke ervaringen heeft met de aandachtspunten:

  • Werk en Inkomen, hieronder vallen onder andere Minimabeleid en Schuldhulpverlening;
  • Participatiewet, met onder andere re-integratiebeleid en arbeidsmarktbeleid.

Meer informatie

De basis voor de Participatieraad ligt in de Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal

Kandidaten nemen op persoonlijke titel plaats in de Participatieraad en beschikken over voldoende tijd om zich in te zetten. De Participatieraad vergadert in principe in zijn geheel één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op elke derde woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur (een enkele uitzondering daargelaten). Daarnaast worden adviezen in diverse werkgroepen voorbereid. Het gaat om een vrijwillige functie met onkostenvergoeding.

Reageren

Bent u geïnteresseerd in het vervullen van deze functie? Dan vragen wij u uiterlijk 1 oktober 2017 een sollicitatiebrief (inclusief cv) te sturen naar de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de Participatieraad/de heer J. Gernaat, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal of via participatieraad@stadskanaal.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Participatieraad, de heer J. Gernaat, telefoon (0599) 631 631.

Gepubliceerd op: 08 september 2017

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal