Nieuwsbericht
30 nov

Gezamenlijke reactie situatie brand Talen Recycling

RSS

Afgelopen maandagavond is er een brand uitgebroken bij het bedrijf A. Talen recycling te Stadskanaal. De brandweer, post Stadskanaal, is in eerste instantie opgeroepen om de brand te blussen. Donderdagochtend heeft de brandweer geconstateerd dat de brand in de afvalberg zodanig is beperkt dat inzet van de brandweer niet meer nodig is. Er is geen uitbreiding meer mogelijk. Daarom was de verdere afhandeling (onder andere de nog resterende afbluswerkzaamheden) in eerste instantie aan het bedrijf dat valt onder de provincie Groningen.

De brand is echter nog niet geheel verholpen. Daarom heeft de Omgevingsdienst Groningen het bedrijf Talen gevraagd met een plan van aanpak te komen om verdere overlast en milieurisico’s te voorkomen. Het plan van aanpak is beoordeeld op de gestelde eisen en onvoldoende bevonden door de Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio en het Waterschap.

Per direct actie

Daarom heeft de Omgevingsdienst Groningen, namens de provincie Groningen, direct bestuursdwang opgelegd om verdere milieurisico’s en hinder naar de omgeving te voorkomen. Dit houdt in dat er direct actie wordt ondernomen om de brand te blussen en de locatie op te ruimen c.q. schoon te maken. Hiervoor zijn de hiertoe gecertificeerde bedrijven Van Gansewinkel en Falck Fire Academy ingeschakeld. Vandaag (donderdag) zijn de beide bedrijven gestart. De verwachting is dat binnen 2 weken de berg met afval is opgeruimd. Daarnaast zal er permanent toezicht zijn.

Mogelijke rookoverlast

In de komende dagen kan, ook door mogelijke verandering van windrichting, sprake zijn van rookoverlast. Hiervan kan mogelijk hinder worden ondervonden door bedrijven of inwoners. Op diverse manieren worden ze hierover geïnformeerd. Het advies is, zoals bij alle branden, uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

Voor informatie: www.provinciegroningen.nl

Volg updates via onze website, twitteraccount en facebookpagina.

Namens gemeente Stadskanaal, provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen, Omgevingsdienst Groningen, GGD, Waterschap Hunze en Aa’s.

Gepubliceerd op: 30 november 2017

Meer nieuws van deze week


Meer informatie

Gemeente Stadskanaal