Nieuwsbericht
03 mei

Start Jeugdcultuurfonds Stadskanaal

RSS

Op 8 mei geeft wethouder Boen het startsein voor het Jeugdcultuurfonds Stadskanaal. Op die datum vindt er om 15.00 uur in de Grote Zaal van Kunstenschool ZG in Stadskanaal een startmanifestatie plaats, waaraan leerlingen van de kunstenschool ook een bijdrage leveren. Het Jeugdcultuurfonds wil ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld muziek- of theaterles te volgen.

Het Jeugdcultuurfonds Stadskanaal maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een smalle beurs op bijvoorbeeld muziek-, theater- of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120 % van het minimuminkomen kunnen terecht bij het fonds. Op www.jeugdcultuurfonds.nl is te lezen hoe een aanvraag in zijn werk gaat.

Gemeente

De gemeente Stadskanaal stort tot en met 2020 jaarlijks € 7.500 in het Jeugdcultuurfonds. Naast het Jeugdcultuurfonds zijn onder andere het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld al actief in de gemeente Stadskanaal. Onder de noemer van het ‘Kindpakket’, waar straks ook het Jeugdcultuurfonds onder zal vallen, zetten deze partijen zich samen met anderen in om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeente Stadskanaal mee kunnen doen.

Rabobank

De Rabobank Foundation ondersteunt het Jeugdcultuurfonds en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds in Stadskanaal € 2.500 bij. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen ‘opdracht’: kansarme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek- , theater-, teken- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen.

Gezamenlijke inzet

Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeente Stadskanaal en de Rabobank Foundation kunnen het komende jaar ongeveer dertig kinderen uit de gemeente Stadskanaal deelnemen aan kunstzinnige en culturele lessen en activiteiten.

Gepubliceerd op: 03 mei 2017

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal