Nieuwsbericht
11 mei

Snel internet buitengebied

RSS
snel internet

De gebrekkige kwaliteit van internet op het platteland is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Wij worden regelmatig benaderd met het verzoek initiatieven te ondernemen om snel internet in het buitengebied te realiseren. Overheden mogen niet zomaar financieel bijdragen aan het realiseren van snel internet. Daarvoor zijn Europese regels opgesteld.

Voor een leefbaar en bereikbaar platteland met ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, beveiliging en zorg op afstand is snel internet met hoge up- en downloadsnelheden erg belangrijk en één van de basisbehoeften. Om dit te kunnen realiseren hebben de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde met de Maatschappij voor Breedband in Nederland B.V. - MABIN - een convenant gesloten over de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit gebeurt mede op advies van de Stichting Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal. Daarmee is snel internet voor bewoners en bedrijven in de buitengebieden van deze gemeenten een stap dichterbij gekomen. Op voorwaarde dat voldoende adressen een glasvezelabonnement afsluiten, zal MABIN eind 2017 beginnen met de aanleg. Nog voor de zomer van 2018 kan een glasvezelnetwerk zijn aangelegd. Met het convenant spannen wij ons in om een vlotte aanleg mogelijk te maken.

Niet aangesloten
Op dit moment zijn circa 3.000 adressen in Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal niet aangesloten op de COAX-kabel. Wanneer tenminste circa de helft van deze adressen een betaalde glasvezelaansluiting neemt en een abonnement met een aanbieder afsluit, zal MABIN tot aanleg overgaan. MABIN wil na de zomervakantie adressen benaderen met een marktconform aanbod. Voor meer informatie volg onderstaande links.

www.snelinternetwesterwoldestadskanaal.nl
www.mabingroningen.nl

Gepubliceerd op: 11 mei 2017

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal