Nieuwsbericht
07 feb

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

RSS

De gemeente wil graag weten wat inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo daar van vinden. Daarom start er binnenkort een cliëntervaringsonderzoek. Op die manier kunnen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten.

Waarover gaat het onderzoek?

De gemeente vraagt Wmo-cliënten naar hun ervaringen met de Wmo. Hoe is er met de hulpvraag omgegaan? Hoe beoordelen cliënten de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening? Welk effect heeft de ondersteuning op het dagelijks leven?

Hoe kunt u deelnemen?

Binnenkort worden ongeveer 900 Wmo-cliënten met een steekproef geselecteerd. Zij ontvangen een uitnodiging met een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de lijst kost ongeveer tien minuten tijd. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. Cliënten kunnen iemand vragen om te helpen bij het invullen. Dat kan een familielid zijn, een buurvrouw/-man, een vriend of vriendin.

Anoniem en vrijwillig

Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Sociaal Planbureau Groningen, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De uitkomsten

De gemeente zal de uitkomsten in de maand juli publiceren op de website.

Gepubliceerd op: 07 februari 2017

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal