Nieuwsbericht
10 sep

Resultaten Gemeentemonitor

RSS

Stadskanaal neemt vanaf 2012 deel aan de Gemeentemonitor Waarstaatjegemeente.nl. Deze monitor functioneert onder de vlag van het door de VNG opgezette Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en maakt onderlinge vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Eens per twee jaar onderzoekt de monitor de oordelen over onze gemeente van baliebezoekers (klantonderzoek) en inwoners (burgerpeiling).

De uitslag van de monitor over 2014 is als volgt:

  • De inwoners van Stadskanaal geven relatief hoge scores aan de gemeentelijke baliedienstverlening, de bereikbaarheid en juistheid van de gemeentelijke informatie, de aanwezigheid van groen-, welzijns-, zorg-, onderwijs-, sport- en winkelvoorzieningen, de beleving van de eigen buurt, de ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren en de ervaringen met medewerkers. 
  • Gemiddeld of laag beoordeelde punten met weinig of geen prioriteit liggen op het vlak van de netheid en parkeergelegenheid in de buurt, het openbaar vervoer, de handhaving van regels, de afhandelingstijd van en tussentijdse informatie over verzoeken, het vertrouwen in en de daadkracht van het gemeentebestuur.
  • Lagere beoordelingen zijn er voor het groen- en wegonderhoud, de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, speelvoorzieningen, de betrokkenheid van inwoners bij plannen, de prijs die zij voor de gemeentelijke producten en diensten moeten betalen en de flexibele, luisterende, helder communicerende en algemeen dienstverlenende rol van de gemeente (met uitzondering van de baliedienstverlening).
  • De inwoners hechten veel belang aan het onderhoud van de openbare ruimte (groen- en wegonderhoud, leefbaarheid, veiligheid en speelvoorzieningen).
  • Het totaaloordeel over de gemeente is met een gemiddelde van 6,2 aan de zuinige kant.

Vergelijking met de resultaten uit 2012

  • In 2012 kwamen onze resultaten van de burgerpeiling sterk overeen met de scores van een groot aantal andere, vergelijkbare gemeenten. Ook in 2014 wijken onze scores niet veel af van het gemiddelde.
  • Het in 2014 toegekende cijfer (7,7) voor het bezoek aan de balies van het gemeentehuis is nog hoger dan in 2012 het geval was (7,5).
  • In 2012 werd de parkeergelegenheid voor bezoekers van het gemeentehuis laag gewaardeerd. De gemeente besloot daarop om een ‘blauwe zone’ bij het gemeentehuis in te stellen. Dit heeft direct effect gehad, want de parkeergelegenheid is in 2014 met een hoger cijfer gewaardeerd.
  • De prijs die de inwoner voor de producten en diensten van de gemeente moet betalen werd zowel in 2012 als in 2014 laag gewaardeerd – ook al is er sprake van een geringe stijging van een 5,5 naar een 5,8. De strategie om dit te verbeteren heeft kennelijk nog niet tot resultaat geleid. Het meest recente overzicht van de lokale lastendruk (maart 2015) toont aan dat de inwoners van Stadskanaal de laagste lokale lasten van de provincie hebben.

Aanpak conclusies en verbeterpunten

Bij de evaluatie van de resultaten van de Gemeentemonitor 2012 is afgesproken om de daaruit voortvloeiende verbeteraanpak te evalueren in 2017, wanneer de resultaten van de monitor 2016 bekend zijn. Het eerste ijkpunt om te kunnen bepalen of de in 2012 gekozen verbeteraanpak gewerkt heeft is dan ook het jaar 2017.

Zoals gezegd hechten de inwoners van Stadskanaal veel belang aan het onderhoud van de openbare ruimte en de daarin aangebrachte voorzieningen. De gemeente heeft er als bezuinigingsmaatregel bewust voor gekozen, het onderhoudsniveau van de openbare ruimte te verlagen. Bij handhaving van het huidige beleid kan de gemeente onvrede over het onderhoudsniveau dan ook niet wegnemen. Waar mogelijk zal de gemeente onvrede over zaken die snel en eenvoudig kunnen worden opgelost, gaan aanpakken en de betrokken inwoners daarover informeren.

Gepubliceerd op: 10 september 2015

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal