Nieuwsbericht
20 mei

Wat vinden de politieke partijen?

RSS

Net als in andere gemeenten staat de financiële positie van Stadskanaal onder druk. De decentralisatie van Rijkstaken in 2015 brengt grote financiële risico’s met zich mee. Wat betreft de bezuinigingen – ook wel ombuigingen genoemd – ligt de gemeente goed op koers. Maar vanwege de risico’s bevat de Perspectiefnota nauwelijks nieuwe beleidswensen.

Voorjaarsnota en perspectiefnota

Het college stelt de raad voor de Voorjaarsnota 2014 en de Perspectiefnota 2015-2018 vast te stellen. De Voorjaarsnota is een rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting 2014. De Perspectiefnota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente, en geeft kaders voor de komende begroting. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken van de ombuigingsmaatregelen.

Algemene beschouwingen

In de raadsvergadering van maandag 2 juni 2014 geeft de gemeenteraad zijn mening over de nota’s. De politieke partijen spreken dan hun Algemene Beschouwingen uit. Zo laten zij weten op welke punten zij willen inzetten. De partijen vertellen op deze website nu al hoe ze tegen de plannen van het college aankijken:

Benieuwd naar de discussie in de raadsvergadering?

Wat de gemeenteraad ervan vindt, wordt duidelijk in de raadsvergadering op maandag 2 juni 2014. Dan wordt besloten over de Voorjaarsnota 2014 en Perspectiefnota 2015-2018. Deze belangrijke raadsvergadering is openbaar toegankelijk en begint om 14.00 uur. Afhankelijk van de voortgang wordt er alleen onderbroken voor een eetpauze, waarna er vanaf 19.30 uur verder wordt vergaderd.

U bent van harte welkom bij de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gepubliceerd op: 20 mei 2014

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal