Nieuwsbericht
08 apr

Geluidsisolerende maatregelen aan ruim 500 woningen

RSS

De gemeente Stadskanaal gaat geluidsisolerende maatregelen nemen aan woningen waarvan de bewoners hinder ondervinden van verkeerslawaai. De gemeente krijgt daarvoor een subsidie van het Rijk.

Uit een onderzoek, uitgevoerd in 2012 door Stroop Ri, blijkt dat in ruim vijfhonderd woningen in de gemeente sprake is van te veel verkeerslawaai. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen, met name in de lintbebouwing aan het kanaal. Het verminderen van geluidsoverlast in deze woningen verbetert de woonsituatie. Daarnaast is bekend dat geluidsoverlast gezondheidsklachten kan veroorzaken, wat reden is om de maatregelen uit te voeren.

Gebruikers en eigenaren van de betreffende woningen worden in etappes benaderd. De gemeente overlegt met de bewoners of en hoe eventueel achterstallig onderhoud – dat voor eigen rekening komt - direct meegenomen kan worden.

Het bedrijf Stroop Ri gaat het project voor de gemeente uitvoeren, in samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen. Met de subsidieregeling kan de gemeente de geluidsoverlastsituaties kostendekkend aanpakken. De totale kosten voor het project zijn geraamd op € 1.574.100,00.

Gepubliceerd op: 08 april 2014

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal