Informatie

Naturalisatie

Naturalisatie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst waarin wordt stilgestaan bij de band die door naturalisatie of optie tot stand komt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de nieuwe staatsburger. De nieuwe Nederlanders ontvangen tijdens de ceremonie hun bewijs van Nederlanderschap.

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, ontvangt van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie wordt stilgestaan bij de rechten en plichten die het Staatsburgerschap met zich meebrengt.

Ook leggen de nieuwe Nederlanders tijdens de ceremonie een eed of belofte af. Hierbij verklaren zij dat ze de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteren en dat ze de plichten zullen vervullen die het staatsburgerschap met zich meebrengt.

Gekoppelde afbeeldingen:

  • Groepsfoto van de naturalisatiebijeenkomst op 26 maart 2012. Van links naar rechts: Placide Nduwayo, Hiwa Yusef, Baukje Galama, Ekatarina Goncharova, Ivan Nduwayo, Eliza Ruta, Fouzia Langah en Olivier Nduwayo
  • Mevrouw N. Hakizimana (midden) en haar zoon Ricky werden op 13 december 2012 genaturaliseerd.
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal