Bekendmaking
24 jul

Aanpassing OlympialaanBurgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten de Olympialaan in Stadskanaal zodanig te laten aan te passen, dat deze niet langer fungeert als directe verbinding tussen de Sportparklaan en de Marathonlaan/Dr.Kinglaan. Deze maatregel vormt een onderdeel van wijzigingen van de infrastructuur rond het nieuwe scholencomplex in aanbouw aan de Sportparklaan. Op korte afstand zijn er bruikbare alternatieven voor fietsers en wandelaars met een doorgaande bestemming.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken (de termijn vangt aan op de dag na publicatie) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam, adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.


Extra informatie

Soort: Verkeer
Type: mededelingen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.