Bekendmaking
18 sep

Raadsvergadering op 23 september 2013De gemeenteraad vergadert op 23 september 2013. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Op de agenda staat:

Besluitvorming met debat

  • Toelating nieuw raadslid
  • Wmo-beleidsplan gemeente Stadskanaal 2013-2017 ‘De Kracht van Verbinden’*
  • Conceptbegroting 2014 Wedeka*
  • Lokale prioriteiten politie inzet 2014*
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) jaarverslag en jaarrekening 2012, actualisatie begroting 2013 en beleidsbegroting 2014*
  • Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio (V&GR) Groningen*
  • Delegatiebesluit grondexploitatieplan*

Besluitvorming zonder debat

• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kopstukken 10’*

De vergaderstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken raadsvergadering 23 september 2013 ook bekijken en downloaden vanaf deze website.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering via (0599) 631 409, emal:   Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.