Bekendmaking
30 okt

Raadsvergadering 4 november 2013De gemeenteraad vergadert op 4 november 2013. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken. Op de agenda staat: Besluitvorming met debat

  • Najaarsnota 2013*
  • Programmabegroting 2014 en Ombuigingsplan 2014-2017*

De vergaderstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. U kunt de vergaderstukken vergaderstukken raadsvergadering 4 november 2013 ook bekijken en downloaden vanaf de website van de gemeente.

Inspreken

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. De Programmabegroting en het Ombuigingsplan staan vermeld als één agendapunt met een *. Het is echter alleen mogelijk om in te spreken op het Ombuigingsplan en niet op de Programmabegroting. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering, (0599) 631 409, . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.