Bekendmaking
23 okt

Raadsvergadering 28 oktober 2013De gemeenteraad vergadert op 28 oktober 2013. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Op de agenda staat:

Besluitvorming met debat

  • Vaststellen herziene nota Duurzame energie en Energiebesparing*
  • Jaarverslag en jaarrekening 2012 Scholengroep PRON*
  • Wijkgericht werken: visie Maarswold 2025 “Ruimte voor iedereen”*

Besluitvorming zonder debat

  • Vaststellen vergaderschema 2014*

De vergaderstukken liggen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Meldt u zich bij de receptie om de stukken in te zien. U kunt de vergaderstukkenvergaderstukken van de raadsvergadering van 28 oktober 2013  van de raadsvergadering van 28 oktober 2013  ook vinden op deze website.

Inspraak

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering, (0599) 631 409,   Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.