Bekendmaking
06 mrt

Algemene raadscommissie op 11 maart 2013De algemene raadscommissie vergadert op 11 maart 2013. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de algemene raadscommissie te bezoeken.

Op de agenda staat: Herijking nota Duurzame energie en energiebesparing

De vergaderstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. U kunt de vergaderstukken algemene raadscommissie 11 maart 2013 ook bekijken en downloaden vanaf deze website.

Inspreken

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk, ook over zaken die niet op de agenda staan. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor het begin van de vergadering via (0599) 631 409 of     Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.