Bekendmaking
23 jan

Raadsvergadering op 28 januari 2013De gemeenteraad vergadert op 28 januari 2013. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Op de agenda staat: Besluitvorming met debat

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013*
  • Zienswijze Gebiedsvisie Windenergie Drenthe*

De vergaderstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken raadsvergadering 28 januari 2013  ook bekijken en downloaden vanaf deze website.

Inspreken

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering via (0599) 631 409 of . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.