Bekendmaking
24 okt

Raadsvergadering op 29 oktober 2012De gemeenteraad vergadert op 29 oktober 2012. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken. Op de agenda staat:

Besluitvorming met debat

  • Onderzoek naar de evaluatie van de clustersamenwerking en de visievorming bestuurlijke organisatie Groningen*
  • Financiële jaarstukken RBZG*
  • Jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON*
  • Vaststellen vergaderschema 2013*

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken raadsvergadering 29 oktober 2012 ook bekijken en downloaden vanaf de website van de gemeente.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering, (0599) 631 409, griffie@stadskanaal.nl. Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.