Bekendmaking
04 jul

Raadsvergadering op 9 juli 2012De gemeenteraad vergadert op 9 juli 2012. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken. Op de agenda staat besluitvorming met debat:

  • Voortzetting Starterslening*
  • Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013*
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) jaarverslag en jaarrekening 2011, actualisatie begroting 2012 en beleidsbegroting 2013*

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken ook bekijken en downloaden  vanaf deze website.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering via (0599) 631 409 of . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.