Bekendmaking
25 jan

Handhaving- en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 17 januari 2012 de regeling Handhaving- en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012 hebben vastgesteld. Met het vaststellen van het nieuwe handhavingsbeleid, voldoet de gemeente aan de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

U wilt de stukken inzien?

De regeling treedt in werking acht dagen na deze bekendmaking, dus op 2 februari 2012. Met ingang van deze datum wordt de oude regeling Handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Stadskanaal 2010 ingetrokken.

Een exemplaar van de regeling ligt gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in de hal van het publiekbureau in het gemeentehuis. U kunt de regeling handhaving en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012  ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.