Bekendmaking
18 apr

Raadsvergadering op 23 april 2012De gemeenteraad vergadert op 23 april 2012. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken. Op de agenda staat:

Besluitvorming met debat

  • Verplaatsing brandweerkazerne*
  • Wijziging Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2012*
  • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012*

Besluitvorming zonder debat

  • Benoeming leden rekenkamercommissie

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken van de raadsvergadering 23 april 2012 ook bekijken en downloaden vanaf deze website.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering via (0599) 631 409 of . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.