Bekendmaking
11 apr

Algemene raadscommissie op 16 april 2012De algemene raadscommissie vergadert op 16 april 2012. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de algemene raadscommissie te bezoeken.

Op de agenda staat: 

  • Evaluatie Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid 
  • Decentralisaties Jeugdzorg, Awbz, Wet werken naar vermogen in relatie tot Welzijn Nieuwe Stijl

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken ook bekijken en downloaden vanaf deze website.

Inspraak

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk, ook over zaken die niet op de agenda staan. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor het begin van de vergadering via (0599) 631 409 of . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.