Bekendmaking
15 jun

Raadsvergadering op 20 juni 2011De gemeenteraad vergadert op 20 juni 2011. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Op de agenda staat:

Besluitvorming met debat

  • Jaarverslag 2010 en jaarrekening 2010 *
  • Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 *
  • Integraal Veiligheidsbeleid *
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg in gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen *
  • Brief van het college over opmerkingen ontwerp partiële herziening Provinciale Omgevingsverordening 2009 *
  • H&OG- regeling jaarverslag 2010 en begroting 2012 en begrotingswijziging *

Besluitvorming zonder debat

  • Rapport ‘De kwaliteit van de programmabegroting’ *

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken ook bekijken en downloaden vanaf de website van de gemeente.

Inspreken

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering, (0599) 631 409, . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.