Bekendmaking
13 jul

Raadsvergadering op 18 juli 2011De gemeenteraad vergadert op maandag 18 juli 2011. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Op de agenda staat: Besluitvorming met debat over

  • Nota ‘Werk bieden, participatie in Stadskanaal’ * 
  • H&OG jaarrekening 2010, jaarverslag 2010, actualisatie begroting 2011 en beleidsbegroting 2012 Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) * 
  • Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 * 
  • Renovatie atletiekbaan *

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken raadsvergadering 18 juli 2011  ook bekijken en downloaden vanaf deze website.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een *. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering via (0599) 631 409, . Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.


Extra informatie

Soort: Vergaderingen
Type: agenda en notulen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.