Bekendmaking
10 sep

Wijzigingen Mandaatstatuut Stadskanaal 2012Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 september 2013 hebben besloten het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 te wijzigen. Door een wijziging in de taakverdeling is bij de afdeling werk en inkomen een aantal mandaten aangepast. Daarnaast is het mandaat voor de inhuur van extern personeel gewijzigd. De wijziging treedt in werking één dag na deze bekendmaking, dus op 12 september 2012.

U wilt het mandaatstatuut inzien?

Een exemplaar van het gewijzigde mandaatstatuut ligt gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. U kunt  het mandaatstatuut  vinden op onze digitale regelingenbank. 


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: mededelingen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.