Bekendmaking
23 okt

Vaststelling delegatiebesluit GrondexploitatieplanHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 23 september 2013 heeft besloten om het nemen van een besluit om al dan niet een exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wro vast te stellen, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking, dus op 31 oktober 2013.

U wilt het besluit inzien?

Het delegatiebesluit ligt gedurende twaalf weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het delegatiebesluit Grondexploitatieplan besluit in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen via onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: mededelingen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.