Bekendmaking
15 mei

Besluit socialezekerheidswettenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 7 mei 2013 het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 hebben vastgesteld. Het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 vervangt de Beleidsregels bijzondere bijstand en armoedebeleid Stadskanaal 2009 en de Beleidsregels WWB. In het Besluit is onder meer vastgelegd hoe de gemeente omgaat met aanvragen in het kader van de verstrekking van individuele bijzondere bijstand en de minimaregelingen. In het Besluit is ook het beleid uitgewerkt van de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013. Het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 treedt in werking één dag na bekendmaking en dus op 16 mei 2013.

U wilt het besluit inzien?

Het Besluit ligt met ingang van heden gedurende twaalf weken ter inzage in het gemeentehuis. Indien u inzage in het Besluit wilt, kunt u zich melden bij de receptie. U kunt het Besluit ook hieronder vinden: besluit socialeverzekeringswetten


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.