Bekendmaking
03 jul

Wijzigingen CAR-UWOBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 25 juni 2013, de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreft de invoering van het Individueel Loopbaanbudget (ILB) en de invoering van het Van werk naar werk-aanpak (VWNW-aanpak) bij reorganisaties. De wijziging met betrekking tot het ILB treedt in werking op 4 juli 2013 en werkt terug tot 1 januari 2013.

De wijziging betreffende de invoering van de VWNW-aanpak treedt in werking op 5 juli 2013 en werkt terug tot 1 april 2013. U wilt de gewijzigde versie inzien? De gewijzigde regeling ligt gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. U kunt de CAR-UWO ook bekijken op onze digitale regelingenbank, www.regels-stadskanaal.nl


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.