Bekendmaking
24 apr

Mandaatstatuut Stadskanaal 2012Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 16 april 2013, het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft mandaat 22 van de Afdeling Werk en Inkomen. De Consulenten werk hebben het mandaat verkregen om te besluiten tot het geven van een waarschuwing dan wel tot het mogen opleggen van een boete tot € 150,00 wegens schending van de inlichtingenplicht in de socialezekerheidswetgeving.

De wijziging treedt in werking één dag na bekendmaking en dus op 25 april 2013. Het gewijzigde Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 ligt met ingang van heden gedurende twaalf weken ter inzage in het gemeentehuis. Indien u inzage in de wijziging wilt, kunt u zich melden bij de receptie.

U kunt het gewijzigde Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 ook vinden op onze digitale regelingenbank .


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.