Bekendmaking
02 mei

Vaststelling wijziging BrandbeveiligingsverordeningHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 23 april 2012 de wijziging van de Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010 heeft vastgesteld. De brandbeveiligingsverordening is aangepast aan het sinds 1 april 2012 van toepassing zijnde Bouwbesluit 2012. Per die datum is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) vervallen. De wijziging treedt in werking één dag na bekendmaking, dus op 3 mei 2012 en werkt terug tot 1 april 2012.

U wilt de verordening inzien?

De gewijzigde verordening ligt gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010 ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.