Bekendmaking
09 mei

Vaststelling Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuningBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 mei 2012 hebben besloten het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012 vast te stellen. Het besluit treedt in werking één dag na deze bekendmaking, dus op 10 mei 2012. Gelijktijdig met het in werking treden van het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012 wordt het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008, vastgesteld op 31 maart 2009 en nadien meermalen gewijzigd, ingetrokken.

U wilt het besluit inzien? Een exemplaar van het besluit ligt met ingang van vandaag gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Als u het besluit wilt inzien, kunt u zich melden bij de receptie. U kunt het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning  ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.