Bekendmaking
07 mrt

MandaatstatuutBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 februari 2012 hebben besloten het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 vast te stellen. Het mandaatstatuut treedt in werking één dag na deze bekendmaking, dus op 8 maart 2012. Gelijktijdig met het in werking treden van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 wordt het Mandaatstatuut Stadskanaal, vastgesteld op 23 december 2008 en nadien meermalen gewijzigd, ingetrokken.

U wilt het mandaatstatuut inzien?

Dat kan. Een exemplaar van het mandaatstatuut ligt gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage in de hal van het publiekbureau in het gemeentehuis. U kunt het mandaatstatuut ook vinden op onze digitale regelingenbank, www.regels-stadskanaal.nl.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.