Bekendmaking
18 jul

Klachtenregeling ongewenst gedrag decentrale overheidBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 juli 2012 hebben besloten om de Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2012 vast te stellen. De klachtenregeling treedt in werking op 1 augustus 2012.

Gelijktijdig met het in werking treden van de Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2012 wordt de Regeling Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid, vastgesteld op 15 mei 2007, ingetrokken.

U wilt de klachtenregeling inzien?

Dat kan. De klachtenregeling ligt gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. U kunt de klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2012  ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.