Bekendmaking
18 jul

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en dienstenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 juli 2012 hebben besloten om de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012 vast te stellen. Met de vaststelling van deze inkoopvoorwaarden past de gemeente voortaan de uniforme inkoopvoorwaarden toe die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn opgesteld. De algemene inkoopvoorwaarden treden in werking één dag na bekendmaking, dus op 19 juli 2012.

Gelijktijdig met het in werking treden van de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012 worden de Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal, vastgesteld op 16 oktober 2007 ingetrokken.

U wilt de algemene inkoopvoorwaarden inzien?

Dat kan. De algemene inkoopvoorwaarden liggen gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. U kunt de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012  ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.