Bekendmaking
25 jan

Wijzigingen mandaatstatuutBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 januari 2012 hebben besloten het mandaatstatuut te wijzigen. De wijziging betreft het mandateren van de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerst lid, onderdeel a, onder 3º Wabo, na instemming van het college met het ontwerp-besluit waartegen géén zienswijzen zijn ingebracht.

U wilt het statuut inzien?

De wijziging treedt in werking acht dagen na deze bekendmaking, dus op 2 februari 2012. Een exemplaar van het gewijzigde mandaatstatuut ligt gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage in de hal van het publiekbureau in het gemeentehuis. U kunt het mandaatstatuut Stadskanaal  ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.