Bekendmaking
04 jan

Wijziging Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 27 december 2011, het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreffen de artikelen 16, 21, 22 en 26. Alle bedragen genoemd in deze artikelen zijn aangepast op basis van het indexcijfer van het CBS.

U wilt de stukken inzien?

Het gewijzigde Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 treedt één dag na bekendmaking in werking en dus op 5 januari 2012. De wijzigingen werken terug tot 1 januari 2012. Het gewijzigde Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 ligt met ingang van heden gedurende twaalf zes weken ter inzage in het publiekbureau van het gemeentehuis.

Meer informatie?

U kunt het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008  ook vinden op onze digitale regelingenbank.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.